ارسال پول از طریق gmail

کاربران برنامه اندرویدی جیمیل از این پس می توانند از درون محیط این برنامه برای دیگران پول ارسال کنند، بدون آنکه نیازی به استفاده از برنامه های دیگر باشد.
 1