پروژه : ویرایش متن پایان نامه

سلام پایان نامه اینجانب از نظر فونت و قالب هیچ مشکلی نداره... فقط باید یکسری کلمات انگلیسی درون متن به فارسی ترجمه بشه و در کل پایان نامه این ویرایش انجام شد. فقط یکسری اصطلاحات نیاز به ویرایش ندارد.

بعضی تصاویر فصل 3 هم رفرنس ندارد باید رفرنس دهی شود.