پروژه : vscode و نصب vuejs

ساختن drad and drop page با vuejs، هدر و فوتر صفحه ثابت است و محتوای پیج با drag and dropساخته میشود.