پروژه : پروژه ای مربوط به درس طراحی الگوریتم

سلام من پروژه ای دارم که مربوط به درس طراحی الگوریتم هست و ۱۰ سوال داره باید به ۵ سوال آن به دلخواه با برنامه نویسی پاسخ داده بشه