پروژه : jqury php html css ajax react و یک فریم ورک برای وب

پروژه درس برنامه نویسی وب با استفاده از html,css,jquery,ajax,squel,java script,react و ... پیاده سازی بخش هایی از سایت ریحون است و میخوام با تمام فیچر های اضافیش زده بشه تا 9 تیر هم فرصت داریم,بیس کد هم زده شده است