پروژه : پیاده سازی سات وردپرس

پیاده سازی یک سایت فروشگاه لوازم الکترونیک به زبان ورد پرس میخوام حدود سی صفحه که تمام مراحل رو هم توضیح بده