پروژه : من یک ویرایشگر حرفه ای عکس میخواهم

سلام من نیاز به یک ویرایشگر حرفه ای عکس دارم برای ثبت نام و فعالیت در یک سایت خارجی