پروژه : وب سایت شرکت پخش آگهی

یک شرکت پخش آگهی نیاز به وب سایتی برای مدیریت بهتر کارها و مشتریانش دارد. نیازمندیهای اصلی:

- مدیریت مشتریان (ثبت، اصلاح و حذف و login)

- مدیریت آگهی ها (ثبت، اصلاح و حذف)

- حسابداری مربوطه (ساده در حد ثبت پرداختها و گزارش گیری)

- پرداخت آنلاین

...