پروژه : ساخت برنامه انلاین با یونیتی Unity

ارسال متغیر بر روی سایت

دریافت متغیر ها

انتقال آن به بازی

بازی انلاین

ساخت بازی مانند Quiz Of Kink یا فروت کرفت یا ساختن مسنجر ایرانی مثل

ساخت برنامه ای مانند آیگپ یا واتساپ