پروژه : ترجمه مقاله UNIT TEST

این مقاله در مورد ۱۵ مورد برای رعایت کردن در یونیت تست هست

میخواهم کسی که در این مورد اطلاع داره علاوه بر ترجمه این مقاله، برای هر اصل یک مثال عملی مربوط با اون اصل با سی شارپ بزنه

برنامه ها از جایی کپی نشده باشه و نمونش جایی باشه