شاید بتوان گفت مهمترین فایده این توصیه ها جلوگیری از کشیده شدن کار به مشاجره میان خریدار و مجری (فریلنسر) و داوری است.

گروه خریدارها، یکی از بخش های سایت پروژه ساز هستند. حضور هر چه بیشتر و بهتر آنان باعث رونق هر چه بیشتر سایت و بهبود گردش مالی خواهد شد. در ادامه بنا به مشاهدات و تجارت اندوخته شده در طی 6 سال فعالیت پروژه ساز، به اختصار توصیه هایی برای بهبود عملکرد خریداران عزیز به رشته تحریر در آمده است. شاید بتوان گفت مهمترین فایده این توصیه ها جلوگیری از کشیده شدن کار به مشاجره میان خریدار و مجری (فریلنسر) و داوری است.

۱ – تماس با مجری خارج از سایت پروژه ساز
علی رغم تذکرات متعدد در پروژه ساز، متاسفانه گاهی شاهد برقراری تماس تلفنی و ایمیلی مابین خریداران و مجریان در خارج از محیط سایت هستیم. مهمترین مشکل ناشی از این رفتار عدم توانایی طرفین به استناد به گفته های خود در هنگام بروز مشکل و داوری است. بنابراین اکیداً توصیه می کنیم برای خلق یک تجربه خوب و انجام صحیح کار از برقراری ارتباط به صورت تلفنی و ایمیلی خارج از محیط پروژه ساز پرهیز کنید. چنانچه در پروژه های سنگین مجبور به برقراری ارتباط هستید، سعی کنید پس از خاتمه تماس، خلاصه ای از گفتگو ها را در سایت پروژه ساز به صورت مکتوب منعکس نمایید.

 
۲ – تلاش برای یافتن پایینترین قیمت
بدیهی است که فاکتور قیمت تعیین کننده ترین ملاک برای تصمیم گیری خریداران است. خوشبختانه محیط رقابتی پروژه ساز به گونه ای است که مجریان در رقابت با یکدیگر جهت جلب نظر خریدار اقدام به پیشنهاد قیمت هایی رقابتی می کنند. بنا بر آمارهای موجود و مشاهدات ما مشخص شده که قیمت های پیشنهادی از سوی مجریان پایین تر از نرم قیمت های بازار است. همین عامل یکی از مهمترین فوایدی است که نصیب خریداران می شود. از همین رو خریدار باید با علم به این مسئله از اصرار بی مورد بر کاستن قیمت از سوی مجری پرهیز کند و با بررسی سوابق مجری و امتیاز وی هزینه کافی برای پروژه خود را بپردازد.

خریداران نباید فراموش کنند که ۵ درصد از کل مبلغ پرداختی به عنوان پورسانت نصیب سایت پروژه ساز شده و از دستمزد مجریان کاسته می شود. بنابراین پیشنهادات باید به گونه باشد که در بین مجریان توانمند ایجاد رغبت کند. بخش عمده ای از درخواست های داوری در سایت پروژه ساز ناشی از عدم پرداخت دستمزد کافی و از بین رفتن انگیزه مجری است.

۳- ارائه درخواست ناقص
برخی از خریداران وقت کافی برای شرح خواسته خود صرف نمی کنند و صرفا به ذکر چند جمله کلی اکتفا می کنند و مسئولیت یافتن جزئیات را به مجری و حدس و گمان وی واگذار می کنند. چنین کاری بعداً سبب بروز دلخوری و مشاجره خواهد شد چرا که طرفین بر جزئیات کار اتفاق نظر ندارند و هر یک از طرفین ادعا می کند که دیگری متوجه نیست!

پس توصیه اکید ما این است که در حین نوشتن درخواست خود تعجیل و شتاب نکنید و با آرامش خاطر و شکیبایی به صورت دقیق خواسته خود را مکتوب نمایید. همین نوشته بعدا ملاک داوری و سنجش کیفیت کار خواهد شد.

۴ – عدم پی گیری مرتب و منطقی در مهلت انجام کار
به عهده مجری و خریدار است که تا زمان خاتمه کار با یکدیگر در تعامل باشند و این امر را به خاتمه کار موکول نکنند. مجری می بایست در حین کار از نظرات خریدار مطلع شود و خریدار می بایست مرتبا نظرات اصلاحی و مکمل خود را به مجری ابلاغ کند.

۵ – آزاد نکردن به موقع وجه گروگذاری شده
همانطور که می دانید خریدار موظف است پس از انتخاب مجری وجه پروژه را به حساب سایت گروگذاری کند. پس از اعلام خاتمه کار توسط مجری، خریدار می بایست نسبت به بررسی حاصل کار و آزاد کردن کل یا درصدی از وجه اقدام کند. متاسفانه بسیاری از خریداران پس از تحویل کار و اطلاع از کیفیت کار حاضر به آزاد سازی وجه گروگذاری شده نیستند و همین موجبات رنجش خاطر مجریان را فراهم می آورد.

چنانچه به عنوان خریدار اطمینان حاصل کرده اید که بخشی از کار به خوبی انجام شده به همان نسبت و به صورت درصدی، مقداری از وجه گروگذاری شده را آزاد نموده تا انگیزه مجری حفظ شود.