پروژه : کشیدن اطلاعات سایت تو دیتابیس با php

میخام اطلاعات یک از سایت های زیر رو بکشید تو دیتابیس

https://www.flashscore.info/

https://www.scorespro.com/

https://www.scoreboard.com/en/

زبان php ّباشه و دیتابیس mysql

زمان و هزینه رو اعلام کنین