پروژه : انجام پروژه الکترونیک با متلب

سلام

شبیه سازیها مربوط به یک مقالست که دوتا ساختار توش هست یکی موجبر ساده ودیگری کوپلره اطلاعات مورد نیاز هم داخل مقاله موجود هست

بررسی کرده و اطلاع دهید

تشکر