پروژه : طراحی سامانه فروش اینترنتی

یک سامانه مدیریت فروش یک فروشگاه (مانند دیجیکالا یا بامیلو) را مدل کنیم.

برنامه در محیط intellij idea انجام شود