پروژه : طراحی سایت خبری

این وب سایت حداقل شامل صفحات زیر است:

 صفحه اصلی: لیست اطلاعیه ها به عموم نمایش داده می شود. در کنار اطلاعیه ها نام کاربر نویسنده نیز

خورده است. به اضافه لینکی برای لاگین دارد.

 صفحه لاگین

 صفحه پنل: کاربران پس از لاگین به این صفحه می روند. در این صفحه لینکی برای اضافه کردن

اطلاعیه وجود دارد. لیست اطلاعیه ها برای سرپرست نمایش داده میشود. وی میتواند تنها اطلاعیه

های خود را حذف کرده یا ویرایش کند. در ضمن لینکی برای تغییر رمز و خروج وجود دارد.

 تنها یک کاربر admin در سیستم داریم. وی در صفحه پنل، یک لینک دیگر برای اضافه کردن

سرپرستان نیاز دارد.

 صفحه تغییر رمز عبور: رمز قبلی و رمز فعلی کاربر گرفته می شود.

 صفحه فراموشی رمز عبور: با استفاده از ارسال ایمیل، هویت کاربر تایید شده و رمز وی ریست می شود.

 صفحه اضافه کردن سرپرست: نام کاربری سرپرست، رمز اولیه و ایمیل وی گرفته می شود.

 صفحه اضافه کردن/ویرایش اطلاعیه : عنوان و متن پیام از سرپرست گرفته می شود. متن پیام می تواند

این ویژگی ها را داشته باشد:

o سرپرست میتواند لینک بگذارد. ظاهر و مقصد لینک می توانند متفاوت باشند.

سرپرست می تواند قسمتی از متن را Bold یا Italic کند و یا رنگ قسمتی از متن را تغییر

دهد.

o نحوه مشخص شده ویژگیهای بالادر متن، در اختیار خودتان است. مثال میتوانید به کاربر

بگویید که از تگهای محدودی از HTML استفاده کند و یا فرمت خاصی تعریف کند. البته

کاربر نباید در نوشتن پیام محدود شود و نتواند پیغامی را بنویسد )مثالً نباید استفاده از

کاراکترهایی کالً ممنوع شود. اگر از این کاراکترها به منظوری ویژه استفاده میکنید، کاربر باید

بتواند آن ها را Escape کند(.

o سرپرست می تواند یک پیغام اضافه برای عنوان بگذارد. به این شکل که هر گاه کاربر در صفحه

اصلی، اشاره گر موس را روی عنوان نگه دارد، پیغام اضافه به صورت Tooltip به کاربر نمایش

داده شود.

نکات پیاده سازی:

 از زبان PHP برای طراحی سایت استفاده گردد.

 وب سایت شما باید از پایگاه داده SQL استفاده کند و داده های سایت شامل اطلاعیه ها،

کاربران، و ... را در پایگاه داده نگهداری نماید.

 توصیه می شود سایت را به زبان انگلیسی بسازید تا درگیر ریزه کاری های سایت فارسی

نشوید.

 قسمت Management Session را خودتان دستی پیاده کنید. یعنی سراغ کتاب خانه های

PHP نروید و خودتان id session تولید کنید، آن را در پایگاه داده ذخیره کنید، خودتان

cookie set انجام دهید، cookie را بخوانید و در جدول sessionها به دنبال آن بگردید و

. ...

 وب سایت شما باید کاملا https باشد. به این منظور اگر درخواست روی پورت ۸۰ آمد، کاربر

را به https فوروارد کنید. مراقب باشید روی درخواستهای http ،کوکی مربوط به

id session ارسال نشود. گواهی SSL را خودتان به صورت signed self ساخته و CN

)Name Comman )آن را نام خانوادگی خود بگذارید.

** چون نیاز به ارایه دارم باید پروژه رو برام توضیح کامل بدید .