پروژه : طراحی compiler در پایتون

باسلام برای بروژه دانشگاه نیاز به طراحی یک COMPILERبا استفاده از زبان بایتون دارم
در مرحله اول باید SCANNER طراحی بشه که یه سری ویژگی ها باید داشته باشه که برای کسی که مایل باشه میفرستمش