پروژه : ترجمه در موضوع اقتصاد 6

متن در موضوع اقتصاد به زبان انگلیسی که لازم است به فارسی ترجمه شود
واحد ارایه پیشنهاد هر کلمه است .
کیفیت کار بسیار مهم است
لازم است ترجمه روان و گویا باشد و بتواند مضامین مورد نظر را منتقل نماید.
فایل ها در دو فرمت SRT و Word دریافت می گردد در قالب دستورالعملی که ارسال می گردد
ارایه ترجمه بخشی از کار به عنوان نمونه در وگذاری کار مهم است
پروژه ادامه دار است و افرادی که کیفیت کار بالایی دارند در اولویت واگذاری کارهای بزرگتر می باشند.
تعداد لغات حدود 18000کلمه است