پروژه : یک سوال در مورد پیاده سازی کلاس stack در c پلاس پلاس

سلام

 یک برنامه برای پیاده سازی کلاس stack هست . با توحه به کوچک بودن برنامه لطفا مبالغ بالا پیشنهاد نکنید . ممنون