پروژه : برنامه نویسی اندروید و ios برای وبسایت با استفاده از react native

سلام
میخوایم اپلیکیشن موبایلی وبسایتمون رو آماده کنیم
آدرس وبسایت ضمیمه شده است
همه چیز شکل وبسایت باید باشد و در نسخه موبایلی اطلاعات به جای اینکه از دیتابیس سرور خوانده شود از یک دیتابیس لوکال و یا یک array خوانده شود
تماما باید با react native نوشته شود *****
باقی توضیحات هم در خصوصی