پروژه : وارد کردن دسته ای شماره تلفن به نسخه دس

سلام یه چندتا دسته دارم که میخوم به تفکیک توی تلگرام وارد کنم نمیخام وارد تلفن همراهم کنمشون و نمیخوام دونهای با دسته وارد تلگرام کنم دنباله یه روش ورود گروهی هستم
کسی راهکاری داره ما در خدمتیم

با تشکر