پروژه : استخراج قالب html يک سايت به همراه فايل

یک سایت php هست میخوام قالبش بران استخراج و به وردپرس تبدیل کنید