پروژه : اینستاگرام

سلام

من سیم کارتمو ندارم

اما رمز و یوزر اینستاگرامم رو دارم بعد از ورود میگه

تلاش مشکوک باید کد ارسال بشه هرکی میتونه درست کنه امشب هزینشم میدم