پروژه : نرم افزار فروشگاهی، سایت و نرم افزار آن

نرم افزاری مد نظرم می باشد که بر روی یک سرور در فروشگاهی که بصورت حضوری فروش انجام می دهد نصب باشد. در همین حین متصل به سایت و نرم افزارهای موبایل باشد که مشتری پس از خرید و پرداخت محصول را از طریق پیک دریافت کند.