پروژه : میرا کردن پدیده تشدید زیر سنکرون با است

انجام کامل شبیه سازی مقاله و آموزش کامل آن بصورت جزبه جز با استفاده از تهیه فیلم

شبیه سازی با سیمولینک متلی انجام گردد و کل اشکال بدست آورده شود.

اگر مقاله ای هم با همین مدل شبکه و از ژورنال مربوط به سال2016 به بعد هم باشد باهمین موضوع مشکلی ندارد در صورت وجود مقاله ابتدا اصل مقاله را بفرستید تا تاییدیه بدهم با تشکر