پروژه : ویرایش یک قالب اماده

با سلام

ما یک قالب خریدیم میخوایم یکمی ویرایش بشه

یکمی از استایل و یه سری تصویر جدید

و سریع هم میخوایم