پروژه : مکاتبات سابمیت

سلام. مقاله ای دارم که کاراش انجام شده و میخوام یه نفر کارای مکاتبات سابمیتش برای ژورنال خارجی رو انجام بده