پروژه : ساخت افزونه برای وردپرس جهت خرید از آما

نیاز به یک افزونه وردپرسی دارم برای اینکه کاربر از سایت امازون علی بابا و ... ادرس کالاش رو برداره و داخل سایت من بزاره و بتونه به ریال پرداخت کنه