پروژه : انجام پروژه‌ی نوروساینس با استفاده از Matlab


سلام   یک پروژه‌ی نوروساینس دارم و میخواهم با استفاده از Matlab پیاده‌سازی بشه

در این پروژه هدف کار با پتانسیل عمل و مدل‌سازی دینامیکی است. چند نمودار در این پروژه باید کشیده شود و نیاز هست حتما گزارش گویا و کامل شامل نمودارها در انتهای کار داده شود.