پروژه : طراحی گرافیکی یک وب سایت فروشگاهی

طراحی گرافیکی صفحات یک وب سایت فروشگاهی

طراجی نزدیک به 70 صفحه است، نزدیک به 85 درصد صفحات طراحی شده و تنها باید تغییرات متناسب با یک وب سایت فروشگاهی انجام بشه، فایل های psd طراحی ها در اختیار قرار میگیره و تغییرات مورد نیاز برای هر صفحه ارایه میشه

نمونه تم صفحه اصلی پیوست شده