برنامه نویس باشم یا از سایت های پروژه گیر پروژه بگیریم؟

دامنه کارهای انجام پروژه بسیار گسترده است، علاوه بر اینکه رشته‌ها و تخصص‌های زیادی را در برمی‌گیرد مانند پروژه های دانشجویی , انجام پروژه دانشجویی